LG-T375 flah by Octopus

#1
Box không hiêu sa0 không vào được suport
[FONT=&quot]Chào mừng bạn đến Octoplus Shell phiên bản phần mềm 1.1.7[/FONT]
[FONT=&quot]-------------------------------------------------- ------------------------------------[/FONT]
[FONT=&quot]Không thể tải cập nhật thông tin. Xin vui lòng, kiểm tra kết nối Internet.[/FONT]
[FONT=&quot]Chào mừng bạn đến Octoplus / Octopus Box LG Software phiên bản 2.4.3[/FONT]
[FONT=&quot]Kết nối đến máy chủ support.octoplusbox.com:82...Failed![/FONT]
[FONT=&quot]Không thể kết nối đến máy chủ!
Ae có file em này send giúp đang cần [/FONT]
[FONT=&quot][/FONT]LG-T375 flah by Octopus​