Nokia 6700 ,8600 luna ,e72,e71 ,6500c và các đời máy cỏ khác