Sưu tầm : Oppo a57 (cph1701) light solution done -Oppo A57 mất đèn màn hình