ROM gốc và modem file cho LG G3 D851

#1
Model: LG D851
Version: V30d
KDZ: D85130d_00_0404.kdz
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

[h=3]Android 5.0.2 Lollipop[/h]Model: LG D851
Version: V20b
KDZ: D85120B_00.7z
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

[h=3]Android 4.4.2 KITKAT[/h]Model: LG D851
Version: V10r
KDZ: D851_V10R_00.oct
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

[h=3]Android 4.4.2 KITKAT[/h]Model: LG D851
Version: V10c
TOT: LG_D851.10C_TOT&DLL.7z
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

or
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

[h=3]Android 4.4.2 KITKAT[/h]Model: LG D851
Version: V10m
Custom: D85110m.Stock.ODEX.zip
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

[h=1]MODEM[/h]LGD851.30D :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

LGD851.20B :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

LGD851.20G :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

LGD851.20E :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

LGD851.10R :
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.