Rom MIQ N8 MT6572 backup Miracle-Box-2.27A ok

tu0977717405

Junior Member
#5
cẩn thận khi nạp rom. không ăn nguyên cây , gãy răng. mấy dòng này không ổn lắm.