Rom Stock Arbutus AR7 Plus Fix Treo Máy LOGO ok

Sưu Tầm

Senior Member
#1
Chia sẻ rom fix lỗi camera, treo logo Arbutus AR7 Plus cho anh em trên công cụ Miracle loader
.

Chuẩn bị:


  1. You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
  2. You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Giải nén tất cả cái file đã tải về.
Cài đặt miracle loader: + Cài đặt file Setup Miracle Box v2.27A.exe
+ Sau khi cài xong chép đè các...

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Chia sẻ rom fix lỗi camera, treo logo Arbutus AR7 Plus cho anh em trên công cụ Miracle loader
.

Chuẩn bị:


  1. You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
  2. You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Giải nén tất cả cái file đã tải về.
Cài đặt miracle loader: + Cài đặt file Setup Miracle Box v2.27A.exe
+ Sau khi cài xong chép đè các...

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.