SamSum j2 Prime cần giúp

tu0977717405

Junior Member
#4
hình mờ quá không nhận ra con nào . thế nhưng ở đó chỉ có con 32 với con R bên dưới. kiểm tra và thay thế thử 2 con đó luôn đi bạn.