Sưu tầm : (TỔNG HỢP) ROM STOCK (ANDROID 7) CHO SAMSUNG NOTE 5 (SM-N920)

zopo

Administrator
Thành viên BQT
#1
nguồn vnrom.net

(TỔNG HỢP) ROM STOCK (ANDROID 7) CHO SAMSUNG NOTE 5 (SM-N920)(TỔNG HỢP) ROM STOCK (ANDROID 7) CHO SAMSUNG NOTE 5 (SM-N920)

DOWNLOAD:
1. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N9208)

2. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920A)

3. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920C)

4. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920G)

5. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920P)

6. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920R4)

7. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920R6)

8. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920T)

9. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920V)

10. Samsung Galaxy Note 5 (SM-N920W8)