Tổng hợp rom stock Wing flashtool !

ThanhLộc™

Super Moderator
#1
Iris 50
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Iris 55
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

V45
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

V50
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

VN50
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

M40
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

M45
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

S800
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Hero35
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

One
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Toàn bộ file full hãng,flash qua flashtool,
Pass nếu có l14o8c87
Chúc anh em lụm lúa