tool xóa xác minh tài khoản google chip spd,qualcomm

#1
tool xóa xác minh tài khoản google Frp all chíp spd,qualcomm,mi accout,HTC,MOTOROLA,LENOVO,XIAOMI,YUFORIA,UNCLOCK BOOTLOADER,reboot EDL

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
tool xóa tài khoản google accout

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
driver qualcomm

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
driver spd

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Hướng dẫn sữ dụng

nếu máy chíp spd thì đưa máy về chế độ fastboot cắp cáp

1. chọn 1 nhấn enter để check device

2. chọn 9 nhấn enter để xóa xác minh tài khoản google Frp

máy sẽ tự khởi động lại vậy là xong

nếu máy chạy chíp qualcomm thì đưa máy về chế độ EDL 9008

1. chọn 1 nhấn enter để check device

2. chọn 0 nhấn enter để xóa xác minh tài khoản google Frpchúc mọi người thành công!You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.