UFS Offline installation(JAN._2018)till server is back!!