Sưu tầm : Vivo V5/V5s/Y69/Y66 [Dead Recover Pattern Lock Demo] Flash Tool - Xóa mật khẩu hình vẽ VIVO Vivo V5/V5s/Y69/Y66 bằng tool

ThanhNgocHuyen

Super Moderator
Thành viên BQT
#1
Download SpFlash Tool :-
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Download Official ROM :-
You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Chọn file như hình

Click chọn "Download-Agent" Chọn mục "useless.bin" trong thư mục giải nén
Click chọn file Select Scatter File của rom
Click chọn "Authentification File" chọn mục "online" trong thư mục giải nén
Volum up và làm điều cần làm

Update
Vivo Mtk Factory Firmware

V5

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.

V5s

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Y66

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.


Y69

You do not have permission to view link Đăng nhập hoặc Đăng ký.