xin được giúp đỡ rom G530h/ds

#1
như tiêu đề ai cho rom G530h/DS cho em xin với ạ
khách mang vào treo logo
vào download mode thấy G530h
nhưng tháo pin ra xem thì G530h/ds
bác nào có rom cho em xin hoặc bán cho em với
em cảm ơn