Chia sẻ iPhone 5S lỗi không rung

zopo

Administrator

iPhone 5S lỗi không rung​iPhone 5S lỗi không rung khi nhận cuộc gọi tới, Gạt rung lên xuống vẩn có tác dụng chuyển kiểu chuông – im lặng nhưng vẩn không rung.

Các cách xác định iPhone 5S lỗi không rung do Main :

  1. Đã thay cục rung khác nhưng không được.
  2. Đã thay dây kết nối rung với main vẩn không khắc phục.
  3. Cẩn thận hơn đã test nguyên cụm sườn zin đang hoạt động tốt.

IPHONE 5S LỖI KHÔNG RUNG CÁCH SỬA NHƯ SAU :​

iPhone 5S lỗi không rung


Nguồn :
 
Bên trên