Chia sẻ Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 8

zopo

Administrator

Tên và Chức Năng Linh Kiện iPhone 8​


Vị Trí, tên và chức năng linh kiện iPhone 8. iPhone 8 có hai kiểu main sử dụng hai modem khác nhau một của Quallcomm và một của inTel. Phần PDA thì tương đối giống nhau chỉ khác nhau ở phần sóng.

  • A1863 (modem Qualcomm)
  • A1905 (modem Intel)
Màu xanh chính là tên là chức năng của linh kiện.

Màu đỏ là mã linh kiện trên main. Dùng để tìm kiếm trên Schematic xem mạch của linh kiện đó.

Màu đen là lỗi xảy ra khi linh kiện đó hư hỏng.

TÊN VÀ CHỨC NĂNG LINH KIỆN IPHONE 8​

MẶT TRƯỚC MAIN QUALLCOM​

Linh Kiện iPhone 8 Mặt Trước Quallcom

MẶT SAU MAIN QUALLCOM​Linh Kiện iPhone 8 Mặt Sau Quallcom

MẶT TRƯỚC MAIN INTEL​

Linh Kiện iPhone 8 Mặt Trước inTel


MẶT SAU MAIN INTEL​

Linh Kiện iPhone 8 Mặt Sau inTel
Nguồn :
 
Bên trên