Chia sẻ Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad

zopo

Administrator

Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone, iPad​


Ổ cứng iPhone iPad mổi model sẽ sử dụng chung hoặc khác chuẩn, các mã định danh cũng sẽ khác để phân biệt. Dò bảng mã bên dưới đây để xác định dung lượng ổ cứng áp dụng với máy mất nguồn hoặc chỉ có độc nhất cái main. Trường hợp máy còn nguồn có thể đọc dung lượng bằng phần mềm 3UTools sau khi cắm cáp vào máy tính và bấm Tin cậy.

ĐỌC DUNG LƯỢNG Ổ CỨNG IPHONE 4 TỚI 6 PLUS​

Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone
Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone loại ổ Nand

ĐỌC DUNG LƯỢNG Ổ CỨNG IPHONE 6S TỚI 7 PLUS​

Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone
Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone loại ổ PCIE


ĐỌC DUNG LƯỢNG Ổ CỨNG IPHONE 8 TỚI 11 PRO MAX​

Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone
Đọc Dung Lượng Ổ Cứng iPhone loại ổ PCIE


Nguồn : https://icfix.vn/doc-dung-luong-o-cung-iphone-ipad/
 
Bên trên