Chia sẻ Samsung A23 không nhận sim - Samsung A23 Insert Sim IC Solution Jumper

zopo

Administrator
Chia sẻ Samsung A23 không nhận sim
How fix - Samsung A23 Insert Sim IC Solution Jumper
Schematic samsung A23

6AgSs9u.jpg


Link ảnh dự phòng
 
Bên trên